• Big Sale

  Big Sale

  Sale Off 50% This is box have tag 'banner'
  Big Sale

  Big Sale

  Sale Off 50% This is box have tag 'banner'
  Big Sale

  Big Sale

  Sale Off 50% This is box have tag 'banner'
  Big Sale

  Big Sale

  Sale Off 50% This is box have tag 'banner'
  Big Sale

  Big Sale

  Sale Off 50% This is box have tag 'banner'
 • Nấm Đinh loại 1

  Nấm Đinh loại 1

  590k/kg
  Nấm Dù loại 3

  Nấm Dù loại 3

  250k/kg
  Nấm Dù búp loại 2

  Nấm Dù búp loại 2

  370k/kg
  Nấm Đinh búp loại 1

  Nấm Đinh búp loại 1

  650k/kg
 • Nấm Đinh loại 1

  Nấm Đinh loại 1

  590k/kg
 • Nấm Dù loại 3

  Nấm Dù loại 3

  250k/kg
 • Nấm Dù búp loại 2

  Nấm Dù búp loại 2

  370k/kg
 • Nấm Đinh búp loại 1

  Nấm Đinh búp loại 1

  650k/kg
 • Nấm Dù loại 2

  Nấm Dù loại 2

  450k/kg
 • Nấm Dù

  Nấm Dù

  590kg

Nấm mối bình thuận

Nấm mối Bình Thuận uy tín chất lượng cao , giá sỉ
Trà Tân, Đức Linh, Bình Thuận